Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 14 i 111 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ 56/14, 15/15, 40/16 i 37/17) obavještavamo Vas o rezultatima i ispitnog postupka u postupku broj dosijea 298843 promjena izvršnog direktora, ovlašćenog zastupnika i pretežne djelatnosti NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA

U toku ispitnog postupka:

  • Izvršen je uvid DOPIS MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE UPI 01-056/22-4645/2 OD 12.10.2022. GODINE
  • Uvidom u registarske spise NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA utvrđeno je da je kod ovog organa dana 25.07.2002.godine izvršen upis NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA na osnovu prijave uz koju je između ostalog priloženo i Rješenje Ministarstva pravde broj 02-2996/02 iz kojeg proizilazi da je predmetna NVO registrovana kod tog organa pod brojem 1641.

Uvidom u dopis DOPIS MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE UPI 01-056/22-4645/2 OD 12.10.2022. godine utvrđeno je da je NVO pod brojem 1641 i NVO AUTO – MOTO DRUŠTVO BUDVA – BUDVA brisano.

Uvid u spise predmeta možete ostvariti uvidom u spise predmeta u Službenim prostorijama Centralnog registra privrednih subjakata, Ulica Vaka Đurovića 20 radnim danima u periodu od 07-15h.  

U smislu člana 112 Zakona o upravnom postupku o rezultatima ispitnog postupka možete se izjasniti u pisanom obliku u roku o 5 dana od dana prijema ovog obavještenja.

Ako se ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka, javnopravni organ donijeće Rješenje bez vašeg izjašnjenja.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.