Centralni Registar Privrednih Subjekata

Obavještenja

Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka
Objavljeno: 2/7/2023 12:00:00 AM

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 14 i 111 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ 56/14, 15/15, 40/16 i 37/17) obavještavamo Vas o rezultatima i ispitnog postupka u postupku broj dosijea 298843 promjena izvršnog direktora, ovlašćenog zastupnika i pretežne djelatnosti NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA

U toku ispitnog postupka:

 • Izvršen je uvid DOPIS MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE UPI 01-056/22-4645/2 OD 12.10.2022. GODINE
 • Uvidom u registarske spise NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA utvrđeno je da je kod ovog organa dana 25.07.2002.godine izvršen upis NEVLADINOG UDRUŽENJA AUTO – MOTO DRUŠTVO „BUDVA“ BUDVA na osnovu prijave uz koju je između ostalog priloženo i Rješenje Ministarstva pravde broj 02-2996/02 iz kojeg proizilazi da je predmetna NVO registrovana kod tog organa pod brojem 1641.

Uvidom u dopis DOPIS MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE UPI 01-056/22-4645/2 OD 12.10.2022. godine utvrđeno je da je NVO pod brojem 1641 i NVO AUTO – MOTO DRUŠTVO BUDVA – BUDVA brisano.

Uvid u spise predmeta možete ostvariti uvidom u spise predmeta u Službenim prostorijama Centralnog registra privrednih subjakata, Ulica Vaka Đurovića 20 radnim danima u periodu od 07-15h.  

U smislu člana 112 Zakona o upravnom postupku o rezultatima ispitnog postupka možete se izjasniti u pisanom obliku u roku o 5 dana od dana prijema ovog obavještenja.

Ako se ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka, javnopravni organ donijeće Rješenje bez vašeg izjašnjenja.

Obavještenje
Objavljeno: 2/7/2023 12:00:00 AM

Rješenja - odluke po tužbi Upravnom sudu, u predmetima: prijava za dobrovoljnu likvidaciju po skraćenom postupku i promjena statuta, izvršnog direktora i razrješenje ovlašćenog zastupnika za društvo DOO "KENMER MONTENEGRO" BUDVA, registarski broj društva 50513934, posle više bezuspješnih pokušaja uručenja, nalaze se u prostorijama organa.

Obavještenje
Objavljeno: 9/21/2022 12:00:00 AM

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da službenici Centralnog registra privrednih subjekata, neće raditi sa strankama u četvrtak 22.09.2022 godine, shodno obaveštenju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema o planiranim radovima na mreži i isključenju sa napajanja električnom energijom u periodu od 08:00 do 14:00, zbog čega vas pozivamo da za predaju prijava za registraciju osnivanja, promjena i brisanja za privredna društva koristite usluge pošte.

Obavještenje
Objavljeno: 6/9/2022 12:00:00 AM

Shodno odredbi člana 87 Zakona o upravnom postupku CRPS obavještava Draga Glišića da je podnijeta žalba na Rješenje ovog organa broj 298843 od 23.07.2020.godine. Uvid u istu se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12.30 i isti ukoliko smatra za potrebno na žalbu može odgovoriti u roku od 5 dana od uvida u istu.

Podaci o privrednim subjektima iz Zapadnog Balkana dostupni na zajedničkoj regionalnoj platformi privrednih registara - BIFIDEX
Objavljeno: 4/20/2022 12:00:00 AM

Zajednička regionalna platforma privrednih registara BIFIDEX, čija članica je i Uprava prihoda i carina Crne Gore - Centralni registar privrednih subjekata, dostupna je za korišćenje u punom kapacitetu.

Platforma BIFIDEX.com je regionalna platforma za analitiku poslovnih i finansijskih podataka o privrednim društvima u regionu Zapadnog Balkana i omogućava pristup svim statusnim i finansijskim podacima 1.5 miliona pravnih i fizičkih lica iz zvaničnih registara u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini (Republika Srpska).

Preko platforme www.BIFIDEX.com korisnici mogu da analiziraju cijelo tržište u regionu po različitim privrednim granama i njihovim finansijskim parametrima, kao i da porede finansijske performanse različitih kompanija.

Omogućena je i integralna informacija o povezanosti fizičkih i pravnih lica u regionu.

Podaci se dobijaju u realnom vremenu iz zvaničnih baza podataka registara i dostupni su na svim zvaničnim jezicima zemalja članica platforme, kao i na engleskom jeziku, dok je finansijska analitika omogućena takođe u valutama u upotrebi u regionu, kao i u eurima.

BIFIDEX omogućava i notifikacije zainteresovanih korisnika kada se u zvaničnim registrima evidentira bilo koja promjena kod kompanije i njenih ovlašćenih lica.

Pretrage osnovih podataka o fizičkim i pravnim licima su besplatne, a svaki novi registrovani korisnik na BIFIDEX-u dobija i besplatnu promotivnu godišnju pretplatu za korišćenje određenih usluga. Nakon promotivne pretplate, korisnicima su dostupne i komercijalne pretplate.

Razvoj BIFIDEX platforme je od 2017. godine  pokrenut kao regionalna registarska inicijativa sa ciljem povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i olakšanja poslovanja na širem tržištu Zapadnog Balkana. Ova inicijativa je podržana od strane svih vlada registara učesnica, a platforma je razvijena i finansirana iz podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Fonda za dobro upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva (UK GGF).

Uz regionalno povezivanje svojih podataka kroz BIFIDEX platformu, Centralni  registar privrednih subjekata nastavlja sa unapređenjem usluga svojim korisnicima kroz dalju digitalizaciju i uvođenje novih servisa za biznise u Crnoj Gori.

 

Obavještenje
Objavljeno: 11/24/2021 12:00:00 AM

Podsjećamo poreske obveznike da je Registar stvarnih vlasnika uspostavljen u okviru Centralnog registra privrednih subjekata od 01.08.2021. godine u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskih akata, te da svi subjekti koji su shodno ovom Zakonu dužni prijaviti stvarnog vlasnika navedenu obavezu treba da ispune u propisanim rokovima. U skladu sa navedenim zakonskim propisom, privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, strani trust fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava, koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da unose u Registar podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana osnivanja ili promjene podataka u privredni ili poreski registar, te isti odgovaraju i za tačnost unijetih podataka. Obaveze prijavljivanja stvarnog vlasnika oslobođeni su: preduzetnici, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i direktni i indirektni budžetski korisnici. U skladu sa 5. EU Direktivom i aktuelnim e-servisima koji su dostupni posredstvom portala eFirma, Registar stvarnih vlasnika vodi se u elektronskom formatu, te se istom pristupa uz posjedovanje digitalnog certifikata kao sredstva za autentifikaciju i verifikaciju podataka. Registar stvarnih vlasnika je elektronska baza podataka, odnosno e-servis, pa se uspostavljanjem istog, pored već dostupne elektronske registracije privrednih subjekata, značajno unaprijeđuje ambijent privrednog poslovanja u Crnoj Gori, kao i dostupnosti elektronskih usluga privrednim subjektima u eri digitalizacije. Pristupanje Registru stvarnih vlasnika vrši se putem internet adrese: https://efirma.tax.gov.me/, a za potrebe pružanja podrške korisnicima portala Registra otvorena je e-mail adresa: rsv@tax.gov.me, putem koje se zainteresovani subjekti mogu obratiti za instrukcije ili pomoć prilikom pristupanja ili unosa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Takođe, pored obveznika koji su u obavezi prijavljivanja stvarnog vlasnika, pristup portalu imaju i nadzorni organi, kojima je uz registraciju i verifikaciju omogućen neograničen pristup podacima.

Kontakt za podršku privrednicima prilikom registracije:

e-mail: rsv@tax.gov.me

tel: 020/230-858.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: USPOSTAVLJEN REGISTAR STVARNIH VLASNIKA PRI CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA
Objavljeno: 7/28/2021 12:00:00 AM

Uprava prihoda i carina uspostavila je Registar stvarnih vlasnika u okviru Centralnog registra privrednih subjekata u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa pozitivnom praksom Evropske unije i pravnom tekovinom iste, radi obezbjeđivanja transparentnosti vlasničkih struktura i sprovođenja mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Registar stvarnih vlasnika vodiće se u elektronskom formatu, kao dio portala eFirma na kojem su dostupni elektronski servisi Centralnog registra privrednih subjekata, te će se istom pristupati uz posjedovanje digitalnog certifikata kao sredstva za autentifikaciju i verifikaciju podataka.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i podzakonskim aktima, privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, strani trust fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava, koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da unose u Registar podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana osnivanja ili promjene podataka u privredni ili poreski registar, te isti odgovaraju i za tačnost unijetih podataka.

Obaveze prijavljivanja stvarnog vlasnika oslobođeni su: preduzetnici, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću  i direktni i indirektni budžetski korisnici.

Pristupanje Registru stvarnih vlasnika vršiće se putem internet adrese:  https://efirma.tax.gov.me/, a za potrebe pružanja podrške u inicijalnoj fazi rada Registra otvorena je e-mail adresa: rsv@tax.gov.me, putem koje se zainteresovani subjekti mogu obratiti za instrukcije ili pomoć prilikom pristupanja ili unosa podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je uspostavljen u okviru projekta modernizacije i automatizacije rada Centralnog registra privrednih subjekata, koji se sprovodi već tri godine, i koji je do sada rezultirao uvođenjem sistema za elektronsku registraciju privrednih subjekata i pružanje niza elektronskih usluga, radi smanjenja administrativniog opterećenja procedura CRPS.

UPRAVA PRIHODA I CARINA - CRPS

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ISPITNOG POSTUPKA
Objavljeno: 6/25/2021 12:00:00 AM

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 14 i 111 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ 56/14, 15/15, 40/16 i 37/17) obavještavamo Vas o rezultatima i ispitnog postupka u predmetu za promjenu predsjednika „LJEKARSKE KOMORE“  broj dosijea 318027

 

U toku ispitnog postupka:

 

 • Izvršen uvid u spise predmeta
 • Održana rasprava

 

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da nedostaje dokaz o uplati naknade za Upravu prihoda i Odluka Skupštine Ljekarske komore kojom se razrješava Milena Popović Samardžić i imenuje Aleksandar Mugoša.

 

Uredno pozvani podnosilac nije pristupio raspravi.

 

Uvid u spise predmeta možete ostvariti uvidom u spise predmeta u Službenim prostorijama Centralnog registra privrednih subjakata, Ulica Vaka Đurovića 20 radnim danima u periodu od 07-15h.  

 

U smislu člana 112 Zakona o upravnom postupku o rezultatima ispitnog postupka možete se izjasniti u pisanom obliku u roku o 5 dana od dana prijema ovog obavještenja.

 

Ako se ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka, javnopravni organ donijeće Rješenje bez vašeg izjašnjenja.

Poziv za usmenu raspravu
Objavljeno: 5/27/2021 12:00:00 AM

Poziva se Aleksandar Mugoša kao podnosioc žalbe, da, dana 10.06.2021.godine u 12 i 30h dođe u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata u ulici Vaka Đurovića broj 20 Podgorica, radi usmene rasprave povodom izjavljene Žalbe na Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 318027 od 14.04.2021.godine kojim je odbijena prijava za registraciju promjene podataka u LJEKARKOJ KOMORI CRNE GORE.

Povodom ovog predmeta isti je dužan da pristupi lično ili može poslati punomoćnika, uz obavezu da prilikom održavanja usmene rasprave punomoćnik podnese punomoćje sa ovjerenim potpisom davaoca punomoćja, što je precizirano odredbama člana 33 Zakona o privrednim društvima.

Napominjemo da je shodno odredbama Zakona o upravnom postupku isti dužan da se odazove pozivu, te da je u slučaju spriječenosti dužan da izvijesti organ da je bio spriječen da dođe. Ukoliko se pozivani ne odazove pozivu ili ne izvijesti ovaj organ da je spriječen da dođe, žalba sa predmetnim spisima će biti upućena drugostepenom organu na odlučivanje.

Poziv za usmenu raspravu
Objavljeno: 5/27/2021 12:00:00 AM

Poziva se Aleksandar Mugoša kao podnosioc žalbe, da, dana 10.06.2021.godine u 12 i 00h dođe u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata u ulici Vaka Đurovića broj 20 Podgorica, radi usmene rasprave povodom izjavljene Žalbe na Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 314948 od 23.03.2021.godine kojim je registrovana prijava za registraciju promjene podataka u LJEKARKOJ KOMORI CRNE GORE.

Povodom ovog predmeta isti je dužan da pristupi lično ili može poslati punomoćnika, uz obavezu da prilikom održavanja usmene rasprave punomoćnik podnese punomoćje sa ovjerenim potpisom davaoca punomoćja, što je precizirano odredbama člana 33 Zakona o privrednim društvima.

Napominjemo da je shodno odredbama Zakona o upravnom postupku isti dužan da se odazove pozivu, te da je u slučaju spriječenosti dužan da izvijesti organ da je bio spriječen da dođe. Ukoliko se pozivani ne odazove pozivu ili ne izvijesti ovaj organ da je spriječen da dođe, žalba sa predmetnim spisima će biti upućena drugostepenom organu na odlučivanje.

Poziv za usmenu raspravu
Objavljeno: 5/27/2021 12:00:00 AM

Poziva se Dragan Brković, Izvršni direktor D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE „VEKTRA MONTENEGRO“ PODGORICA, da dana 09.06.2021.godine u 14h dođe u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata u ulici Vaka Đurovića broj 20 Podgorica, radi usmene rasprave povodom izjavljene Žalbe na Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 5-0020181/18 od 23.02.2021.godine kojim je registrovana promjena podataka za privredni subjekat D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE „VEKTRA MONTENEGRO“ PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.472/19 OD 15.01.2021.GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK) – registarski broj 5-0020181, PIB: 02049899.

Povodom ovog predmeta isti je dužan da pristupi lično ili može poslati punomoćnika, uz obavezu da prilikom održavanja usmene rasprave punomoćnik podnese punomoćje sa ovjerenim potpisom davaoca punomoćja, što je precizirano odredbama člana 33 Zakona o privrednim društvima.

 Napominjemo da je shodno odredbama Zakona o upravnom postupku isti dužan da se odazove pozivu, te da je u slučaju spriječenosti dužan da izvijesti organ da je bio spriječen da dođe. Ukoliko se pozivani ne odazove pozivu ili ne izvijesti ovaj organ da je spriječen da dođe, žalba sa predmetnim spisima će biti upućena drugostepenom organu na odlučivanje.

Obavještenje
Objavljeno: 5/10/2020 12:00:00 AM

Poštovani poreski obveznici,

 

Obavještavamo Vas da je CRPS počeo rad sa strankama, od 04.05.2021. godine. 

Rad sa strankama je od 08:00 - 12:30 h.

Obavještenje
Objavljeno: 4/23/2021 12:00:00 AM

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da službenici Centralnog registra privrednih subjekata, neće raditi sa strankama ni tokom naredne nedjelje, zbog zdravstvenog stanja službenika i epidemiološke situacije, zbog čega vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:

e-mail: crps@tax.gov.me
tel: 020/230-858
adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica
portal za e-servise: https://efirma.tax.gov.me/

OBAVJEŠTENJE:Privremeno suspendovan rad sa strankama u Centralnom registru privrednih subjekata
Objavljeno: 4/12/2021 12:00:00 AM

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da Uprava prihoda, u zavisnosti od epidemiološke situacije i zdravstvenog stanja službenika koje se svakodnevno mijenja, svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Centralnog registra privrednih subjekata od 13. aprila 2021. godine dvije nedjelje neće raditi sa strankama, zbog čega vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:
e-mail: crps@tax.gov.me
tel: 020/230-858
adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica
portal za e-servise: https://efirma.tax.gov.me/.

SAOPŠTENJE – Poslovanje privrednika potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima
Objavljeno: 3/23/2021 12:00:00 AM

SAOPŠTENJE – Poslovanje privrednika potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata

Imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) koji je u primjeni od 11. jula 2020. godine, privrednici koji posluju u Crnoj Gori, dužni su da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u rokovima predviđenim za različite oblike organizovanja privrednih subjekata.

Shodno odredbama navedenog Zakona koje su bliže regulisane Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata akcionarska društva, javna društva sa ograničenom odgovornošću,  i društva sa ograničenom odgovornošću koja se smatraju velikim pravnim licem u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,(član 297 st.3 i 4 ZOPD) dužna su da navedenu obavezu izvrše u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ZOPD.

Ostala privredna društva koja su registrovana u CRPS do stupanja na snagu ovog Zakona dužna su da usklade organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ortačka društva i preduzetnici koji do stupanja na snagu zakona nijesu registrovani u CRPS, dužni su izvrše upis u CRPS u skladu u roku od šest  mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Takođe, preduzetnici koji su do stupanja na snagu zakona registrovani u CRPS bili su dužni da svoje poslovanje usklade  i podnesu registracionu prijavu za registraciju u CRPS u roku od šest  mjeseci.

Imajući u vidu navedeno, Uprava prihoda podsjeća privredne subjekte da blagovremeno ispune obavezu usklađivanja organizacije i registracije promjena u Centralnom registru privrednih subjekata,  a posebno imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima koje propisuju obavezu Uprave prihoda-Centralnog registra privrednih subjekata da pred nadležnim sudom pokrene postupak sudske likvidacije svih društava koja nijesu ispunila obavezu registracije i iste izbriše iz Registra nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.

 

Uprava prihoda

Centralni registar privrednih subjekata

Obavještenje
Objavljeno: 12/3/2020 12:00:00 AM

OBAVJEŠTENJE ZA UVID U REGISTARSKE SPISE:

U skladu sa članom 324 Zakona o privrednim društvima (Sl.list 65/2020), obavještavamo Vas da se uvid u dokumentaciju kojom CRPS raspolaže vrši podnošenjem zahtjeva za uvid i takse od 5€ u korist računa Poreske uprave. Navedenim članom zakona omogućen je isključivo uvid u dokumentaciju.

Kopiranje dokumentacije moguće je podnošenjem Zahtjeva za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Centrali Poreske uprave (www.poreskauprava.me)

Obavještenje - Poziv za usmenu raspravu
Objavljeno: 11/30/2020 12:00:00 AM

Predmet: Poziv za usmenu raspravu

Poziva se Volodymyr Banchenko kao podnosioc žalbe, da, dana 07.12.2020.godine u 13h dođe u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata u ulici Vaka Đurovića broj 20 Podgorica, radi usmene rasprave povodom izjavljene Žalbe na Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 303392 od 11.11.2020.godine kojim je odbijena prijava za registraciju promjene podataka u  DRUŠTVU ZA INVESTICIJE I RAZVOJ „CAPITAL PLUS“ DOO, PODGORICA. 

Povodom ovog predmeta isti je dužan da pristupi lično ili može poslati punomoćnika, uz obavezu da prilikom održavanja usmene rasprave punomoćnik podnese punomoćje sa ovjerenim potpisom davaoca punomoćja, što je precizirano odredbama člana 33 Zakona o privrednim društvima.

Napominjemo da je shodno odredbama Zakona o upravnom postupku isti dužan da se odazove pozivu, te da je u slučaju spriječenosti dužan da izvijesti organ da je bio spriječen da dođe. Ukoliko se pozivani ne odazove pozivu ili ne izvijesti ovaj organ da je spriječen da dođe, žalba sa predmetnim spisima će biti upućena drugostepenom organu na odlučivanje.

Obavještenje
Objavljeno: 11/9/2020 12:00:00 AM

Obavještavaju se privrednici da su, u skladu sa odredbama člana 329 Zakona o privrednim društvima, dužni da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u roku koji je predviđen ovim članom za različite oblike organizovanja privrednih subjekata.

Napominjemo da su isti u obavezi da sve podatke koji nedostaju na izvodu za predmetnog privrednog subjekta, popune u jedinstvenoj registracionoj prijavi, kako bi isti bili unešeni na poslednjem izvodu iz jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a.

 

Takođe, podnosilac prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da su podaci unešeni u prijavi tačni, u skladu sa jedinstvenom registracionom prijavom koja je sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja i sadržini CRPS-a.

Obavještenje
Objavljeno: 10/12/2020 12:00:00 AM

Dana 30.09.2020 godine u Službenom listu broj 98/20 od 30.09.2020.godine objavljeni su PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE, BLIŽOJ SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA  i PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA I VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da ste dužni da prilikom registracije osnivanja, svih promjena podataka i brisanja privrednih subjekata, uz novu propisanu jedinstvenu registracionu prijavu koju možete preuzeti na ovom linku, podnosite dokumentaciju za registraciju, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima  i Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata . 

Naknade se plaćaju  u skladu sa PRAVILNIKOM O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA I VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

Zakon o privrednim društvima i Pravilnike možete preuzeti na ovoj stranici: http://www.crps.me/preuzimanja/pregled

Obavještenje
Objavljeno: 9/11/2020 12:00:00 AM

Obavještavamo vas da će od ponedjeljka, 14.09.2020. godine, Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

Rad sa strankama je od 08:00 - 12:30h.

Obavještenje
Objavljeno: 7/21/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, prilagodila svoj rad kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika, te službenici Poreske uprave - Centralnog registra privrednih subjekata, od 22. jula 2020. godine neće raditi sa strankama.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo vas da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu..

Kontakti za komunikaciju su sljedeći:

Tel: 020/230/858

e-mail: crps@tax.gov.me

adresa: ul.Vaka Đurovića br.20 Podgorica

POZIV ZA RASPRAVU
Objavljeno: 5/18/2020 12:00:00 AM

Poziva se gdin/gđa Mihailo Madžarović, u svojstvu žalioca na raspravu zakazanu za dan 12.06.2020.godine u 14,00 sati u predmetu broj dosijea 292769 za promjenu osnivača i broja telefona DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM „TREND“ A.D. - PODGORICA, a koja će se održati u prostorijama CRPS-a, Ul. Vaka Đurovića 20.

 

Upozorava se pozvana/ni ukoliko je spriječen  da dođe na raspravu zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga da je dužan, odmah po prijemu poziva, da o tome obavjesti organ koji je izdao ovaj poziv, a ako je razlog sprječenosti nastao kasnije-odmah po saznanju tog razloga.

 

Ukoliko se uredno pozvani/pozvana ne odazove pozivu ili ne izvjesti da je spriječen da dođe smatraće se da se o svim pitanjima izjasnio/la na način istakut navodima i podnescima datim u toku postupka do zakazane rasprave.

 

Ujedno se poziva da na raspravi podnese sve pisane i druge dokaze koje smatra bitnim.

Obavještenje
Objavljeno: 5/11/2020 12:00:00 AM

Obavještavamo vas da će od danas Centralni registar privrednih subjekata, u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

Predviđeno vrijeme za rad sa strankama u periodu od 11.05. do 15.05.2020. biće od 8 do 15 časova.

Obavještenje
Objavljeno: 4/16/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Tokom trajanja pandemije bolesti Covid-19, izvode i potvrde iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) možete dobiti elektronskim putem.

Zahtjeve za izdavanje dokumenata i dokaz o uplati šaljite nam putem e-mail adrese crps@tax.gov.me

 

Obavještenje
Objavljeno: 4/16/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Obavještavamo vas da Poreska uprava prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori koja se svakodnevno mijenja, te da svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Poreske uprave - CRPS, od 19. marta 2020. godine neće raditi sa strankama, zbog čega Vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu..

Kontakti za komunikaciju  su sljedeći:

e-mail: crps@tax.gov.me

Tel:       020/230-858

Obavještenje
Objavljeno: 2/18/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

U nastojanju da se smanji administrativno opterećenje pri osnivanju privrednih društava, te da podsticaj izgradnji povoljnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, naknada za objavljivanje  registracije osnivanja privrednog subjekta u Službenom listu od sada iznosi 3 eura, umjesto dosadašnjih 12 eura, a u skladu sa cjenovnikom JU Službeni list Crne Gore.

Treba naglasiti da iznos naknade za objavljivanje registracije promjene podataka/likvidacije u Službenom listu ostaje isti.

Obavještenje
Objavljeno: 5/18/2018 12:00:00 AM

U nastojanju da pristup funkcionalnostima sistema za poreske obveznike i ostale korisnike učini jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je izvršila redizajn opcije za pretragu na internet portalu Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), a pretraga je ujedno postala u potpunosti responzivna.

Zahvaljujući izvršenoj nadgradnji korisnici će od sada biti u prilici da pristupe portalu čiji je izgled prilagođen njihovom uređaju - mobilnom telefonu, tabletu, laptopu ili desktop računaru.

Imajući u vidu je Poreska uprava orijentisana ka izgradnji klijentsko-servisnog pristupa prema poreskim obveznicima, to se unapređenje funkcionalnosti sistema za krajnje korisnike vrši u kontinuitetu.

 

 

Poreska uprava Crne Gore

Obavještenje
Objavljeno: 5/3/2018 12:00:00 AM

Novi broj žiro računa Poreske uprave je 832-3161017-60

OD 1. SEPTEMBRA POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE IZDAVAĆE SE U MINISTARSTVU PRAVDE
Objavljeno: 8/30/2017 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Imajući u vidu da je Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela propisano da kaznenu evidenciju vodi državni organ nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde, te da će isto evidenciju koja je do sada vođena u Centralnom registru privrednih subjekata preuzeti od 1. septembra 2017. godine, to vas obavještavamo da će se procedura izdavanja potvrda iz kaznene evidencije za pravna lica ubuduće vršiti u Ministarstvu pravde – Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, čije se prostorije nalaze na adresi:

Bulevara Pera Ćetkovića br. 259, 81 000 Podgorica.

Poreska uprava Crne Gore

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA
Objavljeno: 6/16/2017 12:00:00 AM

Poštovani privednici,

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, u cilju obezbjeđivanja boljih uslova neophodnih za funkcionisanje Centralnog registra privrednih subjekata, pružanje usluga i uspješnu komunikaciju sa strankama, obezbijedila nove prostorije za rad ovog Odsjeka.

Imajući u vidu navedeno, Centralni registar privrednih subjekata poslovaće od ponedjeljka, 19.06.2017. godine, na adresi:

ul. Vaka Đurovića br. 20, Podgorica (prizemlje stambene zgrade iza Ministarstva prosvjete i KIC-a Budo Tomović).

Radno vrijeme Registra za rad sa strankama u novim moderno opremljenim prostorijama i dalje će biti od 8 do 12.30 časova.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa, te je u tom smislu planirana najskorija modernizacija prostorija Filijale za usluge poreskim obveznicima Područne jedinice Podgorica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Poreska uprava Crne Gore

Obavještenje: Radovi na održavanju Informacionog sistema Poreske uprave
Objavljeno: 2/24/2017 12:00:00 AM

Poštovani, 

Obavještamo vas da će, zbog radova na održavanju Informacionog sistema Poreske uprave, portal www.crps.me biti nedostupan dana 26.02.2017 godine, u vremenskom intervalu od 17:30h do 23:00h. 

Obavještenje: Decentralizacija usluga CRPS-a
Objavljeno: 9/16/2016 12:00:00 AM

 

Obavještavamo poreske obveznike da će, od ponedeljka, 19. septembra 2016. godine, izvode/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) preuzimati u područnim jedinicama Poreske uprave.

 

Obveznici iz Podgorice, Cetinja i Danilovgrada i dalje će izvode preuzimati na adresi CRPS-a u Podgorici, dok će

 • Područna jedinica Nikšić biti nadležna za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik;
 • Područna jedinica Budva - opštine Budva, Tivat  i Kotor;
 • Područna jedinica Bar - opštine Bar i Ulcinj;
 • Područna jedinica Herceg Novi - opštinu Herceg Novi;
 • Područna jedinica Bijelo Polje – opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin;
 • Područna jedinica Berane - opštine Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Gusinje i Petnjica;
 • Područna jedinica Pljevlja - opštine Pljevlja i Žabljak.

 

Uz Zahtjev za izdavanje izvoda/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz CRPS-a, potrebno je dostaviti dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 eura na žiro-račun Poreske uprave (832-3161017-60) i punomoćje.

 

Zahtjev treba da sadrži naziv privrednog društva, matični/registarski broj, svrhu  izdavanja izvoda i podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime, JMBG ili broj lične karte).

 

Punomoćje nije potrebno u slučaju da zahtjev podnosi osnivač, izvršni direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje društva. Takođe, ukoliko se ispuni propisani zahtjev ovog organa, koji sadrži potrebne podatke podnosioca zahtjeva, nije potrebno punomoćje.

 

 

 

Stupanje na snagu "Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta"
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Povodom stupanja na snagu "Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta" ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10 od 22.07.2010) obavještavamo Vas o sledećim zakonskim izmjenama: 

U Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 80/08):

 1. u članu 2 stav 2 riječi: "ili ne produži registraciju" i stav 3 brišu se;
 2. u članu 4 stav 2 riječi: "produžavanja registracije" brišu se;
 3. u članu 82 stav 1 alineja 9 briše se;
 4. u članu 84 stav 9 briše se;
 5. u naslovu iznad člana 86 riječi: "i produženje" i članu 86 st. 8, 9, 10 i 11 brišu se, a dosadašnji stav 12 postaje stav 8;
 6. u članu 95 stav 2 briše se.

Shodno naprijed istaknutom, zakonske odredbe o obaveznosti produženja registracije privrednih subjekata su ukinute.

U okviru aktivnosti Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, stvoreni su preduslovi za uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća u okviru Centralnog registra Privrednog suda (CRPS).

Od petka, 20. maja 2011. godine, novi privredni subjekti će biti u mogućnosti da na jednom mjestu registruju preduzeće, prijave se za opštu poresku registraciju, dobiju PDV, akcizni i carinski broj. Na ovaj način novi subjekti neće morati da odlaze na nekoliko šaltera i u nekoliko različitih institucija, što će značiti značajnu uštedu vremena i novca.

U narednom periodu, realizacijom planiranih aktivnosti, biće omogućena i registracija preduzeća u 8 područnih jedinica Poreske uprave, umjesto dosadašnje registracije koja se mogla obaviti samo u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Navedene aktivnosti imaće značajan uticaj na dalje unapređenje poslovnog ambijenta, rast ekonomske aktivnosti, poboljšanje investicione klime i bolje pozicioniranje naše zemlje u međunarodnim izvještajima.

Zainteresovani privredni subjekti informacije o dokumentima neophodnim za registraciju mogu pronaći na sledećem  strani Propisi i obrasci.

Online registracija
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Zahtjeve za registraciju privrednih subjekata možete podnijeti online preko portala eUprava

Adresa za slanja pošte
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Obavještavamo vas da od 31.05.2012 god. svu poštu koju upućujete Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave treba slati na adresu:

UL. Marka Miljanova br. 54, fah 114
81000 Podgorica
Crna Gora

Sva pošta upućena preko Privrednog Suda biće vraćena dostavljaču.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.