Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Rješenja - odluke po tužbi Upravnom sudu, u predmetima: prijava za dobrovoljnu likvidaciju po skraćenom postupku i promjena statuta, izvršnog direktora i razrješenje ovlašćenog zastupnika za društvo DOO "KENMER MONTENEGRO" BUDVA, registarski broj društva 50513934, posle više bezuspješnih pokušaja uručenja, nalaze se u prostorijama organa.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.