Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Shodno odredbi člana 87 Zakona o upravnom postupku CRPS obavještava Draga Glišića da je podnijeta žalba na Rješenje ovog organa broj 298843 od 23.07.2020.godine. Uvid u istu se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12.30 i isti ukoliko smatra za potrebno na žalbu može odgovoriti u roku od 5 dana od uvida u istu.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.