Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Podsjećamo poreske obveznike da je Registar stvarnih vlasnika uspostavljen u okviru Centralnog registra privrednih subjekata od 01.08.2021. godine u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskih akata, te da svi subjekti koji su shodno ovom Zakonu dužni prijaviti stvarnog vlasnika navedenu obavezu treba da ispune u propisanim rokovima. U skladu sa navedenim zakonskim propisom, privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, strani trust fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava, koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da unose u Registar podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana osnivanja ili promjene podataka u privredni ili poreski registar, te isti odgovaraju i za tačnost unijetih podataka. Obaveze prijavljivanja stvarnog vlasnika oslobođeni su: preduzetnici, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i direktni i indirektni budžetski korisnici. U skladu sa 5. EU Direktivom i aktuelnim e-servisima koji su dostupni posredstvom portala eFirma, Registar stvarnih vlasnika vodi se u elektronskom formatu, te se istom pristupa uz posjedovanje digitalnog certifikata kao sredstva za autentifikaciju i verifikaciju podataka. Registar stvarnih vlasnika je elektronska baza podataka, odnosno e-servis, pa se uspostavljanjem istog, pored već dostupne elektronske registracije privrednih subjekata, značajno unaprijeđuje ambijent privrednog poslovanja u Crnoj Gori, kao i dostupnosti elektronskih usluga privrednim subjektima u eri digitalizacije. Pristupanje Registru stvarnih vlasnika vrši se putem internet adrese: https://efirma.tax.gov.me/, a za potrebe pružanja podrške korisnicima portala Registra otvorena je e-mail adresa: rsv@tax.gov.me, putem koje se zainteresovani subjekti mogu obratiti za instrukcije ili pomoć prilikom pristupanja ili unosa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Takođe, pored obveznika koji su u obavezi prijavljivanja stvarnog vlasnika, pristup portalu imaju i nadzorni organi, kojima je uz registraciju i verifikaciju omogućen neograničen pristup podacima.

Kontakt za podršku privrednicima prilikom registracije:

e-mail: rsv@tax.gov.me

tel: 020/230-858.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.