Centralni Registar Privrednih Subjekata
OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ISPITNOG POSTUPKA

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 14 i 111 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ 56/14, 15/15, 40/16 i 37/17) obavještavamo Vas o rezultatima i ispitnog postupka u predmetu za promjenu predsjednika „LJEKARSKE KOMORE“  broj dosijea 318027

 

U toku ispitnog postupka:

 

  • Izvršen uvid u spise predmeta
  • Održana rasprava

 

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da nedostaje dokaz o uplati naknade za Upravu prihoda i Odluka Skupštine Ljekarske komore kojom se razrješava Milena Popović Samardžić i imenuje Aleksandar Mugoša.

 

Uredno pozvani podnosilac nije pristupio raspravi.

 

Uvid u spise predmeta možete ostvariti uvidom u spise predmeta u Službenim prostorijama Centralnog registra privrednih subjakata, Ulica Vaka Đurovića 20 radnim danima u periodu od 07-15h.  

 

U smislu člana 112 Zakona o upravnom postupku o rezultatima ispitnog postupka možete se izjasniti u pisanom obliku u roku o 5 dana od dana prijema ovog obavještenja.

 

Ako se ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka, javnopravni organ donijeće Rješenje bez vašeg izjašnjenja.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.