Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Poštovani poreski obveznici,

 

Obavještavamo Vas da je CRPS počeo rad sa strankama, od 04.05.2021. godine. 

Rad sa strankama je od 08:00 - 12:30 h.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.