Centralni Registar Privrednih Subjekata
OBAVJEŠTENJE:Privremeno suspendovan rad sa strankama u Centralnom registru privrednih subjekata

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da Uprava prihoda, u zavisnosti od epidemiološke situacije i zdravstvenog stanja službenika koje se svakodnevno mijenja, svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Centralnog registra privrednih subjekata od 13. aprila 2021. godine dvije nedjelje neće raditi sa strankama, zbog čega vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:
e-mail: crps@tax.gov.me
tel: 020/230-858
adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica
portal za e-servise: https://efirma.tax.gov.me/.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.