Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

OBAVJEŠTENJE ZA UVID U REGISTARSKE SPISE:

U skladu sa članom 324 Zakona o privrednim društvima (Sl.list 65/2020), obavještavamo Vas da se uvid u dokumentaciju kojom CRPS raspolaže vrši podnošenjem zahtjeva za uvid i takse od 5€ u korist računa Poreske uprave. Navedenim članom zakona omogućen je isključivo uvid u dokumentaciju.

Kopiranje dokumentacije moguće je podnošenjem Zahtjeva za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Centrali Poreske uprave (www.poreskauprava.me)

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.