Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Obavještavaju se privrednici da su, u skladu sa odredbama člana 329 Zakona o privrednim društvima, dužni da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u roku koji je predviđen ovim članom za različite oblike organizovanja privrednih subjekata.

Napominjemo da su isti u obavezi da sve podatke koji nedostaju na izvodu za predmetnog privrednog subjekta, popune u jedinstvenoj registracionoj prijavi, kako bi isti bili unešeni na poslednjem izvodu iz jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a.

 

Takođe, podnosilac prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da su podaci unešeni u prijavi tačni, u skladu sa jedinstvenom registracionom prijavom koja je sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja i sadržini CRPS-a.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.