Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Poštovani privrednici,

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, prilagodila svoj rad kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika, te službenici Poreske uprave - Centralnog registra privrednih subjekata, od 22. jula 2020. godine neće raditi sa strankama.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo vas da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu..

Kontakti za komunikaciju su sljedeći:

Tel: 020/230/858

e-mail: crps@tax.gov.me

adresa: ul.Vaka Đurovića br.20 Podgorica

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.