Centralni Registar Privrednih Subjekata
POZIV ZA RASPRAVU

Poziva se gdin/gđa Mihailo Madžarović, u svojstvu žalioca na raspravu zakazanu za dan 12.06.2020.godine u 14,00 sati u predmetu broj dosijea 292769 za promjenu osnivača i broja telefona DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM „TREND“ A.D. - PODGORICA, a koja će se održati u prostorijama CRPS-a, Ul. Vaka Đurovića 20.

 

Upozorava se pozvana/ni ukoliko je spriječen  da dođe na raspravu zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga da je dužan, odmah po prijemu poziva, da o tome obavjesti organ koji je izdao ovaj poziv, a ako je razlog sprječenosti nastao kasnije-odmah po saznanju tog razloga.

 

Ukoliko se uredno pozvani/pozvana ne odazove pozivu ili ne izvjesti da je spriječen da dođe smatraće se da se o svim pitanjima izjasnio/la na način istakut navodima i podnescima datim u toku postupka do zakazane rasprave.

 

Ujedno se poziva da na raspravi podnese sve pisane i druge dokaze koje smatra bitnim.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.