Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Poštovani privrednici,

Obavještavamo vas da Poreska uprava prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori koja se svakodnevno mijenja, te da svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Poreske uprave - CRPS, od 19. marta 2020. godine neće raditi sa strankama, zbog čega Vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu..

Kontakti za komunikaciju  su sljedeći:

e-mail: crps@tax.gov.me

Tel:       020/230-858

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.