Centralni Registar Privrednih Subjekata
OD 1. SEPTEMBRA POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE IZDAVAĆE SE U MINISTARSTVU PRAVDE

Poštovani privrednici,

Imajući u vidu da je Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela propisano da kaznenu evidenciju vodi državni organ nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde, te da će isto evidenciju koja je do sada vođena u Centralnom registru privrednih subjekata preuzeti od 1. septembra 2017. godine, to vas obavještavamo da će se procedura izdavanja potvrda iz kaznene evidencije za pravna lica ubuduće vršiti u Ministarstvu pravde – Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, čije se prostorije nalaze na adresi:

Bulevara Pera Ćetkovića br. 259, 81 000 Podgorica.

Poreska uprava Crne Gore

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.