Centralni Registar Privrednih Subjekata
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA

Poštovani privednici,

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, u cilju obezbjeđivanja boljih uslova neophodnih za funkcionisanje Centralnog registra privrednih subjekata, pružanje usluga i uspješnu komunikaciju sa strankama, obezbijedila nove prostorije za rad ovog Odsjeka.

Imajući u vidu navedeno, Centralni registar privrednih subjekata poslovaće od ponedjeljka, 19.06.2017. godine, na adresi:

ul. Vaka Đurovića br. 20, Podgorica (prizemlje stambene zgrade iza Ministarstva prosvjete i KIC-a Budo Tomović).

Radno vrijeme Registra za rad sa strankama u novim moderno opremljenim prostorijama i dalje će biti od 8 do 12.30 časova.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa, te je u tom smislu planirana najskorija modernizacija prostorija Filijale za usluge poreskim obveznicima Područne jedinice Podgorica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Poreska uprava Crne Gore

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.