Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje: Decentralizacija usluga CRPS-a

 

Obavještavamo poreske obveznike da će, od ponedeljka, 19. septembra 2016. godine, izvode/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) preuzimati u područnim jedinicama Poreske uprave.

 

Obveznici iz Podgorice, Cetinja i Danilovgrada i dalje će izvode preuzimati na adresi CRPS-a u Podgorici, dok će

  • Područna jedinica Nikšić biti nadležna za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik;
  • Područna jedinica Budva - opštine Budva, Tivat  i Kotor;
  • Područna jedinica Bar - opštine Bar i Ulcinj;
  • Područna jedinica Herceg Novi - opštinu Herceg Novi;
  • Područna jedinica Bijelo Polje – opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin;
  • Područna jedinica Berane - opštine Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Gusinje i Petnjica;
  • Područna jedinica Pljevlja - opštine Pljevlja i Žabljak.

 

Uz Zahtjev za izdavanje izvoda/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz CRPS-a, potrebno je dostaviti dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 eura na žiro-račun Poreske uprave (832-3161017-60) i punomoćje.

 

Zahtjev treba da sadrži naziv privrednog društva, matični/registarski broj, svrhu  izdavanja izvoda i podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime, JMBG ili broj lične karte).

 

Punomoćje nije potrebno u slučaju da zahtjev podnosi osnivač, izvršni direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje društva. Takođe, ukoliko se ispuni propisani zahtjev ovog organa, koji sadrži potrebne podatke podnosioca zahtjeva, nije potrebno punomoćje.

 

 

 

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.